Hakkımızda

Tüm kentlerin en önemli ihtiyaçlarından birisi hiç şüphesiz trafik ve toplu ulaşımdır.

Kentlerde nüfus ve beraberinde araç sahipliği ile hareketliliğin artması, yeni trafik çekim merkezleri oluşturmakta; kısıtlı yol ağı ve yol standartları trafikte önemli darboğazlara yol açmaktadır. Kaynakların doğru ve ekonomik kullanımı ilkesi doğrultusunda yaşanan trafik sorunlarının çözümü yöneticilerin en önemli hedefi olmaktadır.

Temel ilkeleri hızlı, güvenli, konforlu, ekonomik bir toplu ulaşım sisteminin kurularak halka sunulması yerel yönetimlerin en önemli görevlerindendir. Ulaşım sistemleri arasında entegrasyonun sağlanması, hat, araç, sefer, saat planlaması ve optimizasyon projelerinin hazırlanması, sürdürülebilir, erişilebilir, çağdaş bir toplu ulaşım sistemi kurulmasının gereğidir.

Pek çok kentimizde geçmişten gelen hantal yapı sürekli sorun üretmekte ve günümüz ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. Araç tipi ve sayısı, güzergah, zaman, idari yapı ve memnuniyetten kaynaklanan sorunlar öncelikli olarak çözülmelidir.

PALYE çalıştığı projelerde, toplu taşıma esnafının yasal haklarının korunup mağdur edilmeden dönüşümün başlatıldığı, halka en iyi hizmetin verildiği bir sistemin kurulmasını öncelikli hedef olarak belirlemiştir.

PALYE, kentlerin en önemli sorunları arasında yer alan trafik ve toplu ulaşımı, Ulaşım Mühendisliği kriterlerine uygun bir şekilde çözmek için çalışmaktadır.

Çok önemli kurum ve kişileri referans ağında bulunduran PALYE, konusunda bilgili ve tecrübeli kadrosu ile özellikle belediyelerin ve şirketlerin bir proje atölyesi gibi çalışmaktan büyük keyif almaktadır.

Bizimle İletişime Geçin

Şerifali Mh. Turgut Özal Blv. 109/3 Ümraniye/İstanbul
0216 594 1990 ya da İletişim

Ekibimiz

Bekir ILICALI

Ahmet ILICALI

Ülkü Nur KAYA

Sümeyye BABAYUSUF

Esat YILDIRIM

Büşra SOYLU